Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

over 2012

BorderKitchen haalde in 2012 jaar zestien auteurs haar salon binnen. We verwelkomden Madeleine Albright, Charles Lewinsky, Richard Ford, Stephan Enter, Mensje van Keulen, Elvis Peeters, Peter Terrin, Anton Valens, Nathan Englander, Hilary Mantel, Josh Ritter, Javier Marías, Antony Beevor, Erik Kriek, Adam Johnson en Kathy Keller. De interviews vonden plaats op verschillende locaties, met verschillende interviewers: voor elke BorderKitchen werd opnieuw de beslissing gemaakt welke locatie het best passend is en welke interviewer goed matcht. BorderKitchens vonden plaats in het Gemeentemuseum, Theater Diligentia, Pulchri Studio, Theater aan het Spui en in ons eigen theatertje op de Weimarstraat 36. De interviewers waren Henk van Straten, Wim Brands, Bas Kromhout, Maarten Steenmeijer, Liddie Austin, Arjan Visser, Auke Hulst en Willem Post.