Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

Dave Eggers & Valentino Achak Deng

Dave Eggers heeft het verhaal opgetekend in romanvorm van Valentino Achak Deng in zijn roman Wat is de Wat. Valentino Achak Deng behoort tot de zogenaamde Lost Boys, een verzamelnaam (geleend van de weeskinderen uit 'Peter Pan') voor de groepen van alles samen bijna 20.000 kinderen die bij het uitbreken van de burgeroorlog in Soedan in 1987 een onmenselijke, 1.500 kilometer lange voettocht naar de veiligheid ondernamen. Aanvankelijk zochten ze hun heil in een vluchtelingenkamp in Ethiopië, na de regimewissel aldaar verhuisden ze naar Kenia. 4.000 onder hen werden in 2000 en 2001 (bijna vijftien jaar later!) naar Amerika gevlogen om er een heel nieuw leven te beginnen - Deng was één van de allerlaatsten vóór 9/11 een einde maakte aan Amerika's gastvrijheid.
Wat is de Wat is de vrucht van de vriendschap tussen Deng en Eggers, gebaseerd op drie jaar onderzoek: eindeloze gesprekken, talloze e-mails, vele door Deng ingesproken cassettebandjes en een gezamenlijk bezoek van een maand aan Zuid-Soedan, in december 2003.

 

BorderKitchen - Wed, 30 May 2007