Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

Madeleine Albright

© photo PORTRAIT BY TIMOTHY GREENFIELD-SANDERS
Locatie: Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag
Aanvang: 10.00 uur 
Tickets: € 7,50 (excl. servicekosten)

Madeleine Albright was van 1997 tot 2001 minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Tijdens de regering van president Bill Clinton was ze de 64e minister van Buitenlandse Zaken en tevens de eerste vrouw in die functie.
Als Albright net in haar functie van minister zit ontdekt ze een stuk familiegeschiedenis dat tot dan toe voor haar verborgen was gehouden: haar grootouders van vaderszijde waren Joods en zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog.

In het zojuist verschenen boek Praagse winter. Het verhaal van mijn jeugd in oorlogstijd, 1937-1948. gaat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken terug naar haar jeugd in het Praag van de jaren dertig. Het is een zoektocht naar de onbekende wortels van haar Joodse familie en de geschiedenis van haar geboorteland, Tsjecho-Slowakije.

De interviewer van Madeleine Albright is Amerika-deskundige Willem Post.

BorderKitchen - Tue, 27 Nov 2012