Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

Erik Lindner

© photo Geert Snoeijer
We kennen Erik Lindner als dichter. Al op zijn zestiende begon hij met het voordragen van poëzie. Lindner debuteerde met Tramontane en publiceerde daarna de bundel Tong en trede, Tafel en Terrein. Lindner richtte het literaire tijdschrift Terras op en is redacteur van zowel Terras als De Revisor. Zijn recensies over poëzie zijn terug te vinden in Awater, de Poëziekrant en Ons Erfdeel, zijn rubriek online bij De Groene Amsterdammer. Bijzonder dat iemand die zo verweven is met gedichten nu debuteert met een roman. Die wending (gevangen in de titel Naar Whitebridge) willen wij natuurlijk niet missen!

Frans
Samen met Henk Pröpper stelde hij in 2003 een bloemlezing samen met Nederlandse dichters in Franse vertaling, Le verre est un liquide lent; 33 poètes néerlandais.

Roman
Naar Whitebrigde
is een roman die gaat over een jongen die naar zijn moeder in Schotland wordt gestuurd. Zij heeft samen met haar nieuwe partner werk op een landgoed van een graaf gevonden. De moeder is manisch-depressief en de jongen wordt belast met de zorg voor zijn moeder. Ook het landgoed is belast, en wel met het familiegeheim van de graaf. 

Crossing Border Den Haag 2013 - Fri, 15 Nov 2013

Crossing Border Enschede 2013 - Thu, 14 Nov 2013

Crossing Border Den Haag 2009 - Fri, 20 Nov 2009