Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

Pieter Boskma

© photo Peter Boer

De dichter Pieter Boskma is er een van het romantische soort -  de blik weids, de toon hemels - maar desondanks niet bang om moderniteiten en frivoliteiten in zijn gedichten op te nemen. Hij publiceerde dit jaar Mensenhand, over het schitterend ontwaken van een godin, haar gedachten en haar geliefde, Boske genaamd. Het doet aan als een nieuwe ochtend na zijn vorige bundel Doodsbloei, die na de dood van zijn vrouw verscheen en een rouwdagboek in verzen genoemd kan worden.


QUOTES

'Deze bundel raakt het hart.' - awater

'Een indrukwekkend hoogtepunt in de Nederlandse poëzie.' - hp/de tijd

'Elke pagina van Doodsbloei straalt het uit: dit werk moest geschreven worden.' - nrc handelsblad


TWEE GENRES

breukvlak tussen twee genres: poëzie en romankunst. De bundel De aardse komedie is met 277 pagina's net zo dik als een roman en vertelt een wereldomspannend verhaal, maar is toch in strofen geschreven 'stromende lyriek' over kunst, leven en liefde.

Crossing Border Den Haag 2012 - Fri, 16 Nov 2012