Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

Melle Smets

God schiep de aarde, de Nederlander legde er een boekhouding voor aan. Het Nederlandse hedendaagse landschap spreekt nauwelijks nog tot de verbeelding. Elke steen, zandkorrel en plant heeft een nummer, cv en pensioenplan gekregen. Welk verlangen heeft de Nederlander er toe gedreven de wereld zo obsessief in te delen?

Melle Smets is al jaren gefascineerd door het instrumentele landschap van snelwegen, bedrijventerreinen, shoppingmalls en recreatieparken. Al jaren trekt hij als een archeoloog van het heden door het land om ons artificiële landschap te observeren en te begrijpen. Aan de hand van foto’s vertelt hij over zijn bevindingen.

Met name de terloopse consequenties van het instrumenteel denken krijgen van Smets de volle aandacht.
Hoe de ene oplossing de andere opvolgt, wat uiteindelijk leidt tot hilarische situaties. Smets laat u hard kijken naar een wereld die zo banaal is dat zij onzichtbaar blijft totdat je het uitvergroot en er bij stil staat.

Crossing Border 2015 - Sat, 14 Nov 2015