Filter by artist name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 ?

Joëlle Feijen

Joëlle Feijen is geboren in Vlaanderen. In 2007 begon ze met de studie Franse en Duitse Taal- en Letterkunde aan de K.U.Leuven. Tijdens haar masteropleiding nam ze deel aan de Intensieve Mastercursus Literair Vertalen in Antwerpen en Utrecht en naar aanleiding daarvan won ze in september 2013 een talentbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor haar fragmentvertaling van Jana Hensel. Tijdens haar opleiding in Leuven was haar interesse voor de Duitse literatuur zodanig gegroeid dat ze besloot om na het behalen van haar masterdiploma in Leuven nog meer te specialiseren in dit vakgebied. Zo ging ze met de steun van een DAAD-beurs een extra jaar Duitse literatuur studeren aan de Eberhard Karls Universität van Tübingen. Sinds oktober 2014 woont Joëlle Feijen weer in Leuven, waar ze op 1 oktober 2015 als FWO-aspirante zal starten met een doctoraat in de letterkunde. In haar onderzoek over Peter Handke en Georges-Arthur Goldschmidt zullen zowel de Duitse en Franse literatuur alsook de vertaalwetenschap een cruciale rol spelen.

Joëlle Feijen neemt deel aan The Chronicles.

Crossing Border 2015 - Sat, 14 Nov 2015